2004/04/08

Mi Llamo Saging

Sa klase ni Fr. Neri sa Spanish.

Fr. Neri: Como se llama usted? (Mi atubang kang Nick Castro)

Nick: (Nakurat mao nga wa niya makuha ang pangutana. Mi lingi sa iyang tupad ug mi hinay sa pagpangutana) Unsa kuno, bay?

Iyang tupad (ninghunghung): Unsa kuno’y imong gikaon ganihang buntag?

Nick: Ahh...saging, Padre!