2005/01/08

Misteryosong Paagi sa Ginoo

Kasagaran sa mga tawo nagtuo gyud nga ang seminaryo maka buotan. Gani daghan mang mga ginikanan nga gipasulod nila ang ilang anak sa seminaryo dili aron ma pari kun dili aron lang ma buotan. Ilang ipasa ang responsibilidad sa pag umol sa ilang mga anak aron ma buotan ngadto sa mga formators sa seminaryo.

Dili ta makaingon nga sayop sila kay ang programa sa seminaryo para man sab gyud sa pag hulma sa usa ka kandidato aron siya mahimong pari sa umaabot ug ang atong imahen sa pari mao man ang usa ka tawo nga buotan.

Apan usahay ang mga maayong intensyon ug programa dili baya otomatikong mo hatag og maayong bunga!

Ang atong kasinatian sulod sa seminaryo maoy magmatuod niini. .Kun atong balikan ang atong kagahapon maka maingon gyud ta nga may uban kanato nga diha man gani nakakat-on sa paghimog mga salawayong buhat -- sama sa pag inom ( og alak) ug pag panigarilyo --sulod sa seminaryo. Daghan ang mahimong hinungdan – ang uban tungod sa barkada, uban gustong magpasikat ug may uban gusto lang gyud nga mo suway.

Kahinumdum mo sa mga gibuhat sa uban nato kaniadto? May mga nang ransack sa Father’s Refectory ug diha poy sa Faculty Room. Gani sikat ang mo ingon nga, “Nang-hunting mi'g manok ganiha.” Mga buhat nga dili mahunahuna sa mga taga gawas sa seminaryo nga atong mabuhat apan atong gibuhat..

Apan dili sayon ang paghukom sa mga binuhatan. Tingali apil to sa atong kabatan-on. O kaha, sa usa ka punto, basin adunay depekto usab ang programa ug mao nga wala kini makatubag sa atong aktwal nga panginahanglan? O kaha dili andam ug takus ang mga gitahasang mga tawo sa paghulma kanato mao nga wala sila sa tempo kun ang atong pormasyon na ang paga hisgutan.

Ug dinhi ko maka ingon nga dili diay sayon ang paghulma’g tawo, ilabina kun ang atong gihunahuna mao gayud ang ideyal nga tawo. May kinutuban ang mga programa ug may kahuyang ang mga gi tahasan sa pag implementar sa mga programa.

Apan bisan pa sa mga depekto maka ingon gihapon ta nga ang Diyos mo trabaho gyud sa misteryosong pamaagi. Mao kini ang nakapaanindot sa atong kinabuhi. Usahay gani, mo sugot Siya nga buhaton nato ang dautang butang aron lamang makita nato ang kaanindot sa maayo. Ug mao na ang nasinati sa uban nato. Nakakat-on sila sa lisud nga paagi.

Bisan pa sa mga sayop kaniadto, tinuyo man o dili, maka ingon lang gihapon kita nga nahimung parte sa atong kinabuhi ang seminaryo ug dili na gyud kini mapapas pa sa atong panumduman. Mao nga kinahanglan ato kining paga balikbalikan. Ang uban dili ganahan mo hinumdum tungod kay dili maayo ang ilang kasinatian sulod sa seminaryo. Apan nagatuo ako nga labaw gani nga kinahanglan natong balikan ang kagahapon kun kini dili maayo aron makig uli kita niini kay matud pa sa uban mao man kuno ni ang dalan aron kita makapadayon sa pag atubang sa umaabot nga luag ang dughan ug may gihambin nga paglaum. (soc mesiona)