2004/04/30

Sakpan Gihapon

Ginadili ang panigarilyo sa High School, mao nga sa tago kini gihimo sa uban nga gusto motilaw. Usa ka hapon niana nanigarilyo si Marc sulod sa dormitoryo. Kalit mitungha si Padre Jimmy, ang Prefect of Disciple. Abtik lang nga gilabay ni Marc ang sigarilyo ug gitulon ang aso. Wa moginhawa.
Si Padre Jimmy nga nakabaho’g aso sa sigarilyo mi imbistigar kang Marc, nagutana.
Padre Jimmy: “Nanigarilyo ka, no?
Marc: “Wa…wala, dre, uy!” (Namalibad, apan milugwa ang mga aso sa iyang baba nga mora’g dragon.)