2004/04/30

Pasumanginlan Man

Si Soc ug si Nox na assign mag parish aid sa San Isidro. Apan wala sila maka sayo ug lakaw kay mibisita si Cardinal Sin sa seminaryo ug naminaw una sila sa iyang pakigpulong. Nahuman ang pakigpulong ni Cardinal Sin hapon na, unya nag ziki-ziki (o nag-celebrate!) pa gyud sila didto sa balay nila ni Jeffrey sa Cogon uban ni Mario, Gents, ug Chris . Mao nga nabiyaan sila sa last trip paingon sa San Isidro.

Ang ilang gibuhat misakay silag jeep paingon sa Antequera. Unya nagpahatod ug motorsiklo hangtod sa usa ka tulay sa tumoy sa Antequera. Ug unya gilakaw na lang nila gikan hangtud sa San Isidro. Pasado alas singko y medya na kadto ug kusog nag taligsik pa gyud. Silang duha nag sakripisyo’g lakaw sa kalasangan.

Gabii na kaayo ang sa ilang pag-abot sa San Isidro. Gikasab-an pa gyud sa Kura Paroka sa San
Isidro.

Fr. Lopena: "Nganong gabii naman mo kaayong mi abot?"

Nox (nakakita’g lusot): "A, diha man gud si Cardinal Sin sa seminaryo. Namati pa mi."

Fr. Lopena: "Cardinal Sin . . . pasumanginlan man si Cardinal Sin."