2004/04/30

Nakabalos Pud

Mibisita ang mga ginikanan ni Marc usa ka hapon. Pag-sulod nila sa high school building, nahimamat sila ni Junior. Kalit siyang misinggit.

JunTabs: "Igorot, Igorot naa kay bisita!"

Marclare: "Junior, ba." (Naminghoy nga reklamo niya, nga inubanan ug kawot sa ulo sa tumang kalagot.)

Taud-taud mi abot mga ginikanan ni Juntabs. Nakakita’g higayon si Marc. Pag-park sa sakyanan nila sa ilawom sa punuan sa mangga, misinggit pud si Marc.

Marc: "Kingkong, Kingkong niabot na ang imong bisita."