2004/04/30

Nakabaho

Nag sponsor ang High School class namo ug usa ka sine sa Royal Cinema. Si Ram ug Junior mao’y gitugutang mamaligya’g ticket. Ilang gi-adto ang principal sa UB High School Department ug ila kining gi-sales talk. Nalipay ang Principal sa pag-atubang sa duha ka batan-on ug “dignified-looking” nga seminarista. Sila pud naningkakay nga magpormal sa ilang nilakwan, sa ilang inistoryahan … sa ilang nilihukan. Kay seminarista lagi kuno, kinahanglan “refined”. Ug kay namaligya ma’g ticket, kinahanglan respectful.

Sulod sa opisina samtang nakig-estorya sa Principal, naka-utot si Ram sa hilum. Atbang siya sa electric fan nga nakapuntirya laba sa Principal. Ang iyang gihimo, gi-unahan niya’g sipat-sipat si Junior. Sipat nga nanumangil ug nanumbat sa kaluluoy nga Junior.

Si Juntabs nga nakabaho apan na unahan sa sipat ni Ram, wala’y nahimo: “Ram, ha… Ram, ha…” , reklamo intawon si Junior.

Samtang ang Principal wa magpakabana, nagpahiyum … ug wa pud intawon moginhawa ug dugay.